19-07-2017 Szewska

budynki wielordzinne ul. Szewska